วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ภาพ"ควีนสิริกิติ์"


ท่านพุทธทาส

ร่วมแสดงนิทรรศการ"ร้อยรูปร้อยกวีร้อยปีพุทธทาส"

พระกับเสือ

ชื่อภาพ"ธรรม พระ ป่า เสือ และสันติสุข"

ภาพเหมือน